Reklamace

Při řešení nefungujícího výrobku, špatně objednaného produktu i dotazů se můžete na nás obrátit na naší infolinku
723 578 587   v době 9-21hod
info@digi-hity.cz
nebo využijte kontaktní formulář

 

 

Adresa pro vrácení výrobku, nebo reklamaci
RTEmultimedia s.r.o.
Konstantinova 1483/24
149 00  Praha 4
Víme, že reklamace produktu není přijemná a proto se snažíme maximálně zjednodušit a zrychlit řešení problému s výrobkem.
 Dejte nám prosíme vědět, že došlo k chybě, nebo vadě výrobku co nejdříve na naší infoliku. Tam Vám pomůžeme s dalším postupem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 
 
Reklamace vztahuje na produkty prodané na internetovém obchodě www.digi-hity.cz, u kterých je kupujícím uplatňována v záruční době produktu odpovědnost za vady podle platných podmínek a právních předpisů Občanského zákoníka a zákona o ochraně spotřebitele.
 
Záruční doba je u nabízených výrobků 24 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy, nebo kdy je životnost výrobku kratší, než záruční doba (např. akumulátory).
 
Záruční doba je vyznačena na záručním listě. U některých výrobků je dodáváno pouze záruční prohlášení. V takovém případě slouží jako záruční list tento doklad společně s prodejním dokladem (faktura). Není-li k výrobku dodán záruční list, nebo záruční prohlášení je za záruční list považován prodejní doklad (faktura).
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí produktu kupujícím. V případě, nedoložení dokladu s datem převzetí produktu (kopie útržku složenky, nebo jiného dokladu prokazujícího datum převzetí) je za počátek záruky považován den vystavení prodejního dokladu (faktury).
 
Výrobek se může skládat z několika různých částí, na které se může vztahovat různá délka záruční doby.
 
 
 

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 
 
Reklamace bude vždy vyřešena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě uplatnění reklamace se můžete obrátit:
 
 
1. Na Vámi vybraný autorizovaný servis příslušného výrobce. 
 
 
2. Nebo reklamovaný výrobek odeslat na adresu prodejce. Pokud chcete odeslat reklamovaný výrobek k nám , kontaktujte nás předem. Uvědomujeme si, že tato situace není pro Vás příjemná, proto budeme rádi pokud nás budete kontaktovat. Postačí elektronickou cestou, nebo zanechat vzkaz pomocí formuláře rychlého kontaktu. Potřebné kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakt, nebo na začátku této stránky
 
Reklamovaný výrobek odešlete zabalen tak, aby nedošlo k poškození produktu (nejlépe v originálním obalu).
 
Pro včasné a správné vyřízení reklamace je třeba, aby zásilka obsahovala:
 
– vadný výrobek
– kopii prodejního dokladu(faktury)
– prodejcem potvrzený záruční list – v případě, že je výrobek dodán se záručním listem
– popis závady
– kontaktní údaje, zpáteční adresa, telefonní spojení, elektronickou adresu
 
Reklamace jsou automaticky řešeny a dále postoupeny autorizovanému servisnímu středisku v co nejkratší možné době. Po doručení reklamace Vám bude zaslán na kontaktní elektronickou adresu reklamační protokol s kompletními údaji.